Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Kvetinovetaxi.cz

OBJEDNÁVKA

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Kvetinovetaxi.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávky zboží lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, e-mailem a osobně na prodejně. Objednat lze zboží, které nabízíme v e-shopu nebo na základě individuální, Vámi specifikované objednávky. Vzhledem k povaze zboží - květin, musí být objednávka provedena s dostatečným předstihem, abychom mohli dostatečně vyhovět Vašim požadavkům. Hodnota minimální objednávky pro e-shop je 500 Kč. 

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

DORUČENÍ V PRAZE, BRNĚ, OSTRAVĚ, PLZNI, ÚSTÍ NAD LABEM

 • Veškeré Vámi objednané zboží jsme schopni doručit na Vámi určenou adresu. Pokud se nejedná o příliš specifický požadavek, jsme schopni objednávku doručit v den objednání, a to již od 90 minut od přijetí objednávky. Příjem a zpracování objednávek je v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Ideální je objednávku zaslat minimálně 4 hodiny před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s dostatečnou časovou rezervou, někdy i 2 dny předem. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Doručování objednávek je realizováno od pondělí do neděle.  Cena za doručení je stanovena na 99,- Kč za objednávku nad 1000,- Kč, za objednávky do 1000,- Kč je cena doručení 159,- Kč. Doručení v sobotu, v neděli a o svátcích je možné s příplatkem po předchozí domluvě.

DORUČENÍ PO CELÉ ČR

 • V případě požadavku o doručení objednávky mimo výše uvedená města do 20 km, pokud se nejedná o příliš specifický požadavek, jsme schopni objednávku doručit v den objednání, a to již od 90 minut od přijetí objednávky. Příjem a zpracování objednávek je v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Ideální je objednávku zaslat minimálně 4 hodiny před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s dostatečnou časovou rezervou, někdy i 2 dny předem. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Objednávky jsou realizovány od pondělí do neděle. Připadne-li objednávka  na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den, dle možností i tentýž den. Spolupracujeme s velkým počtem floristů, kteří vám doručí kytice dle vašeho požadavku ve všech regionech České republiky. Cena za doručení mimo výše uvedená města do 20 km je stanovena na 299,- Kč za objednávku, nad 20 km je cena doručení dle dohody se zákazníkem. V některých jiných případech je cena doručení individuální, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem. Doručení v sobotu, v neděli a o svátcích je možné s příplatkem 100% oproti standardním cenám doručení. 

DORUČENÍ NA SLOVENSKO

 • V případě požadavku o doručení objednávky na Slovensko jsme schopni objednávku doručit v den objednání, a to již od 90 minut od přijetí objednávky. Příjem a zpracování objednávek je v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Ideální je objednávku zaslat minimálně 4 hodiny před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s dostatečnou časovou rezervou, někdy i 2 dny předem. Cena kytic se v případě doručení na Slovensko může lišit, maximální navýšení může být do 20% z ceny kytice. Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Tato blahopřání jsou dodávány zdarma. Objednávky na Slovensku jsou realizovány od pondělí do soboty. Připadne li objednávka na doručení v den státního svátku nebo neděli, bude v případě souhlasu zákazníka realizovaná následující den. Cena za doručení na Slovensku je stanovena na 350,- Kč za objednávku. V některých případech je cena doručení individuální, v každém případě specifikována po domluvě se zákazníkem.

 

REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. 
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Kvetinovetaxi.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje  na internetový obchod Kvetinovetaxi.cz.

Kvetinovetaxi.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění nákupu v internetovém obchodě.

JAKÁ OSOBNÍ DATA SHROMAŽĎUJEME?

 

Shromažďují se pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě a jedná se o následující:

 • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Případná fotografie obdarovaného s kyticí pořízená s jeho souhlasem

PROHLÁŠENÍ:

 

Kvetinovetaxi.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem bez souhlasu vlastníků těchto dat. 

Kvetinovetaxi.cz se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

 

Provozovatel e-shopu: Mgr. Robert Juhász, IČ: 60424753

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz